W krajach europejskich, takich jak Polska, Hiszpania, Dania, Holandia i Francja, a także w niektórych krajach azjatyckich, takich jak Chiny, rower jest bardzo popularnym środkiem transportu wśród ich mieszkańców. Uważa się, że na całym świecie codziennie przemieszcza się 800 milionów osób na rowerze , co jest korzystne nie tylko dla ludzi, ale i dla środowiska.

Korzyści dla dbałości o środowisko naturalne.

Miasto o dużym natężeniu ruchu rowerowego na swoich ulicach jest zdecydowanie przyjazne dla środowiska, ponieważ przyczynia się do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia środowiska oraz poziomu tlenku i dwutlenku węgla, węglowodorów i innych cząstek, które przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

Automatyzacja transportu nadchodzi

Dzięki tym korzyściom wiele miast na świecie zaleca masowe korzystanie z roweru jako alternatywę. Transport rowerowy jest praktyką całkowicie ekologiczną, ponieważ promuje redukcję emisji gazów toksycznych do środowiska oraz przyjęcie zdrowego stylu życia dla ludzi.

Korzystając z roweru zaoszczędzisz też sporo pieniędzy, ponieważ nie będziesz wydawać pieniędzy na podatki, benzynę, parkingi, opłaty drogowe, koszty utrzymania, opłaty za transport publiczny itd.