Ubezpieczenie transportu morskiego jest prawdopodobnie jednym z kluczowych elementów w środowisku handlu międzynarodowego. Jeśli planujesz wysłać towar z jednego kraju pochodzenia do innego kraju przeznaczenia, powinieneś znać możliwości oferowane przez ten rodzaj ubezpieczenia.

Czym jest ubezpieczenie przesyłki?

Należy pamiętać, że ten rodzaj ubezpieczenia jest najczęściej obowiązkowy, przynajmniej w zdecydowanej większości umów handlowych. Obowiązkiem importera lub eksportera jest wykupienie ubezpieczenia transportu morskiego, z uwzględnieniem warunków umowy, ponieważ istnieją między nimi różnice. Ubezpieczenie takie jest konieczne, aby poradzić sobie z różnymi nieprzewidzianymi okolicznościami.

Przewożony towar musi być ubezpieczony przez jedną z poniższych stron:

Osobę lub firmę importująca towar.
Eksportera.
Osobę, która działa jako komercyjny agent spedycyjny.

Jakie są najczęstsze rodzaje ubezpieczeń ?

Ubezpieczenie transportu – częstą okolicznością w tego typu ubezpieczeniu jest sytuacja, w której towar ulega uszkodzeniu podczas transportu. W tego typu okolicznościach, po wykupieniu polisy ubezpieczeniowej to zakład ubezpieczeń zapewni odszkodowanie w wyniku utraty ładunku.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – ma ono na celu wykupienie odszkodowania za wszelkie zobowiązania wynikające z wypadków zaistniałych w transporcie morskim na statku, takich jak kolizje.